Επικοινωνία

Το Σουβλάκι του Πολυδρόσου

Ψητοπωλείο – Οβελιστήριο – Εστιατόριο

Στρατ. Ρογκάκου 15

Πολύδροσο Αμαρουσίου

Τηλ: 2106826508

Αγορανομικός Υπεύθυνος Μπράσκας Αριστοτέλης

Ψητοπωλείο Σουβλάκια Πολύδροσο Μαρούσι Χαλάνδρι